Priser

Overnatningspriser/værelsespriser er vejledende og i danske kroner.

Booking for Grupper
Grupper må ikke booke online.
Hvis der bookes for mere end 10 personer, eller mere end 3 værelser, skal det ske ved en skriftlig forespørgsel eller som telefonisk henvendelse.

Danhostel Familiekort
Med et Danhostel Familiekort opnås 10% rabat på værelsesprisen. Kortet er et husstandskort og er gyldigt for enkeltpersoner, ægtefæller, samboende par samt enlige forældre med hjemmeboende børn under 27 år i samme husstand.

Prisen er kr. 150 pr. stk. og kan enten købes ved ankomsten eller ved online booking.

Kortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsen og kan bruges i hele verden.

Personer med udenlandsk adresse kan købe et internationalt vandrerkort, som koster 160 kr., og som ligeledes er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsen.

For mere information om familiekortet, klik her.